Komentář k překladu a četbě

S ohledem na to, že jsme překládali články z novin, překlad se mi zdál lehký a jednoduchý. Samozřejmě, vždy se můžou objevit některé problémy, s kterými si nevíte rady. Jeden z těch problémů jsou jména českých měst a vesnic a jejich transkripce. V tom případě musíme se podívat do chorvatské gramatiky, abychom zjistili, jak transkribovat. Také, když uvádíme některé neznámé české město, je třeba, abychom vedle toho napsali vysvětlení, o tom, kde se město nachází. Při názvům ministerstva a městským úřádům musíme dávat chorvatské ekvivalenty, které se velmi často rozlišují. Tedy se díváme na všelijaké zdroje jako na Internet nebo se prostě zeptáme expertů. Další problém je bohatství českých zájmen – tenhle, tenthleten, tento atd, čeho se nejlépe vzdát, ale dávat pozor na to, abychom zachovali stejné působení. České konstrukce vždycky způsobují problémy. Kdybychom přeložili dlouhou českou větu doslovně a věrně, dostali bychom (jak se tomu chorvatsky říká) - klobásu, z které nikdo už nerozumí o čem se děje a která věta se na co navazuje. Je lépe udělat více menších vět. Tím způsobem se také můžeme vzdát spojek a čárek.
Druhá část četby, Gottland, byla víceméně srozumitelná. Slova jsem bez problému našla ve slovníku.

IM